Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

 

Healthy Schools

Mae Ysgol Gynradd Brynaman yn rhan o gynllun Ysgolion Iach Cyngor Sir Caerfyrddin.  Mae'r prosiect yn rhan o gynllun sefydliad Iechyd y Byd, 'Rhwydwaith Ewropeaidd o Ysgolion sy'n hybu Iechyd.

Ein nod yw i gyfrannu, hyrwyddo a diogelu agweddau corfforol, emosiynol, iechyd a lles y dysgyblion, staff a'r gymuned ehangach drwy ddatblygu amgylchedd sy'n hyrwyddo iechyd.
 
Cynllun Ysgolion Iach Cam 1- Gwobrwyo 2007
070
 
Cynllun Ysgolion Iach Cam 2- Gwobrwyo 2011
070 (1)
Cynllun Ysgolion Iach Cam 3- Gwobrwyo 2016
002
  
Cynllun Ysgolion Iach Cam 4- Gwobrwyo
Cynllun Ysgolion Iach Cam 5- Gwobrwyo 2019
D Nx7lyxuaapblu
Gwobr Efydd Cynllun Gwen 2019
D Nx7lwxuaqds13
Bwyta'n Iach

Bwydlen Ysgol 2017
School Meals
 
 
Golchi dwylo
 
 
 
Hand Washing Poster 5


 
 
 Gwefannau defnyddiol 
 
Healthy 3Nhs

                                      Healthy                Healthy 2         
 

Food
Healthy Kids